black and red stones on black soil

Dodatek węglowy od 2023 roku: informacje

Od 2023 roku w Polsce zostanie wprowadzony dodatek węglowy, który ma na celu wsparcie pracowników z sektora energetycznego. W tym artykule przedstawimy informacje na temat tego dodatku oraz zasady jego przyznawania.

Co to jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to forma wsparcia finansowego dla pracowników z sektora energetycznego, którzy cierpią na skutek transformacji energetycznej. Jest to forma rekompensaty za utratę miejsc pracy w wyniku zamknięcia kopalń węgla i elektrowni opalanych węglem.

Kiedy zostanie wprowadzony dodatek węglowy?

Dodatek węglowy zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2023 roku i będzie obowiązywał przez 10 lat.

Kto będzie objęty dodatkiem węglowym?

Dodatek węglowy będzie przysługiwał pracownikom z sektora energetycznego, którzy utracili lub utracą pracę w wyniku transformacji energetycznej. Będą to osoby zatrudnione w kopalniach węgla, elektrowniach opalanych węglem oraz w firmach związanych z tymi sektorami.

Jakie będą zasady przyznawania dodatku węglowego?

Dodatek węglowy będzie przyznawany przez PFR (Polski Fundusz Rozwoju) na wniosek pracodawcy lub pracownika. Wniosek będzie musiał zawierać dokumentację potwierdzającą utratę pracy w wyniku transformacji energetycznej oraz wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik przed utratą pracy.

Ile wynosić będzie dodatek węglowy?

Wysokość dodatku węglowego będzie zależna od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik przed utratą pracy. Maksymalna wysokość dodatku nie będzie mogła przekroczyć kwoty 4 tysięcy złotych miesięcznie.

Czy dodatek węglowy będzie obowiązkowy dla pracodawców?

Pracodawcy nie będą zobowiązani do wypłacania dodatku węglowego. To pracownicy będą składali wnioski o przyznanie dodatku węglowego do PFR na podstawie dokumentów potwierdzających utratę pracy w wyniku transformacji energetycznej.

Dodatek węglowy jest formą wsparcia finansowego dla pracowników z sektora energetycznego, którzy utracili lub utracą pracę w wyniku transformacji energetycznej. Zgodnie z zasadami przyznawania dodatku, wnioski o jego przyznanie będą składane przez pracowników lub pracodawców do PFR. Wysokość dodatku będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik przed utratą pracy, a jego maksymalna wysokość wynosić będzie 4 tysiące złotych miesięcznie.

Post Author: deko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *